Stomatologia Medicall Piotrków Trybunalski

Radiologia cyfrowa

Diagnostyka radiologiczna

ikona leczenie kanałowe
Dentist looking on x-ray picture, dental clinic

Diagnostyka radiologiczna jest podstawowym i bardzo ważnym elementem leczenia stomatologicznego. Większości zmian występujących w jamie ustnej nie da się zdiagnozować jedynie za pomocą badania klinicznego. Zmiany patologiczne mogą występować w kości szczęki i żuchwy. Dlatego tak ważna dla prawidłowego leczenia stomatologicznego jest kontrola radiologiczna.  W Medicall Stomatologia wykonujemy: zdjęcia zębowe (punktowe), zdjęcia ortopantomograficzne (nazywane zdjęciami panoramicznymi), zdjęcia cefalometryczne, inaczej zdjęcie odległościowe czaszki oraz badanie tomografii komputerowej CBCT – przydatne dla zaplanowania leczenia implantologicznego, chirurgicznego i ortodontycznego

Zdjęcia zębowe

Zasięg obejmuje obraz pojedynczego zęba i otaczającej go kości. Na ich podstawie można ocenić obecność ewentualnych ubytków próchnicowych, przebieg kanałów korzeniowych bądź resorpcji tkanek zęba. Najczęściej zdjęcia punktowe wykorzystuje się podczas leczenia endodontycznego przed przystąpieniem do leczenia, w jego trakcie oraz po jego zakończeniu, a także w późniejszym etapie do ewentualnej kontroli występujących zmian okołowierzchołkowych.

Zdjęcia cefalometryczne

Konieczne podczas leczenia ortodontycznego. Służą do diagnostyki nie tylko zębów, ale także kości czaszki. Wykonuje się je z profilu, co umożliwia lekarzowi ocenę rysów twarzy poprzez pomiary stałych odległości i kątów między punktami znajdującymi się na czaszce.

Zdjęcia ortopantomograficzne

Są najczęściej wykonywanymi zdjęciami w stomatologii. To tzw. zdjęcia przeglądowe całości jamy ustnej. Na takich zdjęciach widoczne są wszystkie zęby, zatoki szczękowe, stawy skroniowo-żuchwowe oraz kości szczęki i żuchwy. Stanowią one podstawowy element oceny na pierwszej wizycie pacjenta w gabinecie stomatologicznym. Zdjęcia te są niezbędną częścią wizyty pacjenta u specjalistów takich jak ortodonta, chirurg, protetyk czy periodontolog.

aparat do zdjęć punktowych w gabinecie
Badanie CBCT

Inaczej tomografia komputerowa, w odróżnieniu od pozostałych badań pozwala na trójwymiarowe zobrazowanie struktur kości szczęki, żuchwy i zębów. Wykorzystywana najczęściej podczas planowania zabiegów implantologicznych. Umożliwia lekarzowi ocenę kości i ewentualnych rozległości w jej stanie, przebieg kanałów korzeniowych. Służy również do diagnostyki chorób zębów i tkanek okołowierzchołkowych, martwicy, torbieli, zwapnień, diagnostyki zatok przynosowych, stawu skroniowo-żuchwowego oraz podczas leczenia onkologicznego.

Postaw na nowowczesne technologie. Umów się!